κράτεω

κατακράτεω (se rendre maître)


κυριεύω

κατακυριεύω (se rendre maître de)