αμαρτωλος

  pécheur

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἁμαρτωλός
  • Traduit par : pécheur
  • Thème Mc : FAUTE

  αμαυροω

  ternir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἁμαυρόω
  • Racine grecque : ἀμαυρός
  • Thème Français lumière > ternir
  • Emplois 3
  • Quelques références Dt 34: 7 ; Si 43: 4 ; Lm 4: 1
  • Traduit par : ternir

  αμαω

  faucher

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀμάω
  • Racine grecque : ἅμα ?
  • Thème Français plantes > récolte > faucher
  • Emplois 6
  • Quelques références Lv 25:11
  • Traduit par : faucher

  αμεμπτος

  irréprochable

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄμεμπτος
  • Racine grecque : μέμφομαι
  • Thème Français jugement > irréprochable
  • Emplois 21
  • Quelques références Gn 17: 1
  • Traduit par : irréprochable

  αμετρητος

  sans mesure

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀμέτρητος
  • Racine grecque : μέτρον
  • Thème Grec μέτρον
  • Thème Français mesure > sans mesure
  • Traduit par : sans mesure

  αμετρος

  mesure (outre -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄμετρος
  • Racine grecque : μέτρον
  • Thème Français mesure
  • Emplois 2
  • Quelques références 2Co 10:13,15
  • Traduit par : outre mesure

  Αμην

  Amen !

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : Αμην
  • Racine grecque : אמן
  • Racine hébreu אמן
  • Thème Français foi > Amen !
  • Emplois 129
  • Traduit par : Amen !

  αμητος

  moisson

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄμητος
  • Racine grecque : ἀμάω
  • Thème Français récolte > moisson
  • Emplois 23
  • Traduit par : moisson

  αμιαντος

  sans souillure

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀμίαντος
  • Racine grecque : μιαίνω
  • Thème Français pur > sans souillure
  • Emplois 9
  • Traduit par : sans souillure

  αμνος

  agneau

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀμνός
  • Racine grecque : ἄρς
  • Thème Français animaux > bétail > ovins > agneau
  • Emplois 105
  • Traduit par : agneau

  αμπελος

  vigne

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀμπελος
  • Racine grecque : ἀμπελος
  • Racine hébreu גּפן
  • Équivalent hébreu : גּפן
  • Thème Français plantes > V > vigne
  • Emplois 79
  • Traduit par : vigne

  αμπελουργος

  vigneron

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀμπελουργος
  • Racine grecque : άμπελος ἕργον
  • Racine hébreu כתם
  • Thème Français métier > vigneron
  • Emplois 5
  • Traduit par : vigneron

  αμπελων

  vignoble

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀμπελων
  • Racine grecque : ἀμπελος
  • Racine hébreu כרם
  • Équivalent hébreu : כּרם
  • Thème Français terre > vignoble
  • Emplois 128
  • Traduit par : vignoble

  αμφιβαλλω

  jeter-l'épervier

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀμφιβάλλω
  • Racine grecque : βάλλω
  • Thème Français chasse & pêche > jeter-l'épervier
  • Emplois 2
  • Quelques références Hab 1:17 ; Mc 1:16
  • Traduit par : jeter-l'épervier

  αμφιβληστρον

  épervier (filet)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀμφιβλήστρον
  • Racine grecque : βάλλω
  • Thème Français chasse & pêche > épervier
  • Emplois 6
  • Quelques références Ps 140:10; Hab 1:15-17 ; Mc 1:16
  • Traduit par : épervier (filet)

  αμωμος

  sans défaut

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄμωμος
  • Racine grecque : μώμος
  • Thème Français jugement > sans défaut
  • Emplois 91
  • Traduit par : sans défaut

  αναβαθμοι

  degrés (= marches)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναβαθμόι
  • Racine grecque : βαίνω
  • Thème Français monter > degrés (= marches)
  • Emplois 29
  • Traduit par : degrés (= marches)

  αναβαινω

  monter

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναβαίνω
  • Racine grecque : βαίνω
  • Thème Français monter > monter
  • Emplois 767
  • Traduit par : monter

  αναβαλλω

  rejeter

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναβάλλω
  • Racine grecque : βάλλω
  • Thème Français écarter > rejeter
  • Emplois 7
  • Traduit par : rejeter

  αναβασις

  montée

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναβάσις
  • Racine grecque : βαίνω
  • Thème Français monter > montée
  • Emplois 39
  • Traduit par : montée

  αναβατης

  cavalier

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναβατής
  • Racine grecque : βαίνω
  • Thème Français fonction > cavalier°
  • Emplois 30
  • Traduit par : cavalier

  αναβλεπω

  lever le regard

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναβλέπω
  • Racine grecque : βλέπω
  • Thème Français voir > lever le regard
  • Emplois 56
  • Traduit par : lever le regard

  αναβλεψις

  retour à la vue

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνάβλεψις
  • Racine grecque : βλέπω
  • Thème Français voir > retour à la vue
  • Emplois 2
  • Quelques références Is 61: 1 ; Lc 4: 18
  • Traduit par : retour à la vue

  αναγαιον

  chambre haute

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνάγαιον
  • Racine grecque : ἀνάγω
  • Thème Français maison, monter
  • Traduit par : chambre haute
  • Thème Mc : MAISON

  αναγινωσκω

  lire

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναγινώσκω
  • Racine grecque : γινώσκω
  • Équivalent hébreu : קרא
  • Traduit par : lire
  • Thème Mc : ÉCRIT

  αναγκαζω

  presser°

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναγκάζω
  • Racine grecque : ἀνάγκη
  • Traduit par : presser°
  • Thème Mc : LOI

  αναγω

  remonter (faire -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνάγω
  • Racine grecque : άγω
  • Thème Français monter > faire remonter
  • Emplois 136
  • Traduit par : remonter (faire -)

  αναζωπυρεω

  ranimer

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναζωπυρέω
  • Racine grecque : ζωος + πυρ
  • Thème Français feu > ranimer
  • Emplois 3
  • Quelques références Gn 45:27 ; 1Mcc 13: 7 ; 2Tm 1: 6
  • Traduit par : ranimer

  αναθεματιζω

  malédiction (vouer à -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναθεματίζω
  • Racine grecque : ἀνάθεμα
  • Traduit par : vouer à la malédiction
  • Thème Mc : MAL

  αναιδης

  impudent

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναιδής
  • Racine grecque : αἰδέω
  • Thème Français orgueil > impudent
  • Emplois 14
  • Traduit par : impudent
  © 2019 Bibleorale.org