αναφερω

  monter (faire -) = offrir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναφέρω
  • Racine grecque : φέρω
  • Thème Français monter > faire monter = offrir
  • Emplois 179
  • Traduit par : monter (faire -) = offrir

  αναφωνεω

  retentir (faire -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναφωνέω
  • Racine grecque : φωνέω
  • Thème Français MUSIQUE
  • Traduit par : faire retentir

  αναχωρεω

  se retirer

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναχώρεω
  • Racine grecque : χώρεω
  • Thème Français écarter > se retirer
  • Emplois 28
  • Quelques références Mt 2: 14, 22
  • Traduit par : se retirer

  αναψυχω

  reprendre haleine

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναψύχω
  • Racine grecque : ψύχω
  • Thème Français souffle > reprendre haleine
  • Emplois 8
  • Traduit par : reprendre haleine

  Ανδρεας

  Andréas

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : Ανδρέας
  • Racine grecque : ἀνήρ
  • Thème Français personnes > A
  • Traduit par : Andréas
  • Thème Mc : NOMS DE PERSONNES

  ανδριζομαι

  courageux (être -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνδρίζομαι
  • Racine grecque : ἀνήρ
  • Thème Français vertu > être courageux
  • Emplois 25
  • Traduit par : courageux (être -)

  ανδριζω

  ferme (être -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ανδρίζω
  • Racine grecque : ἀνήρ
  • Racine hébreu אמץ
  • Thème Français ferme > être ferme
  • Emplois 25
  • Traduit par : ferme (être -)

  ανεγκλετος

  sans reproche

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνέγκλετος
  • Racine grecque : ἐγκαλέω
  • Thème Français jugement > sans reproche°
  • Emplois 6
  • Traduit par : sans reproche

  ανελεημων

  sans pitié

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνελεήμων
  • Racine grecque : ελεος
  • Thème Français pitié > sans pitié
  • Emplois 12
  • Quelques références Pv 11:17
  • Traduit par : sans pitié

  ανεμος

  vent

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄνεμος
  • Racine grecque : ἄνεμος
  • Équivalent hébreu : רוּח
  • Thème Français souffle > vent
  • Emplois 98
  • Quelques références pas Ac 2 !
  • Traduit par : vent

  ανεμοφτορια

  dégâts du vent

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνεμόφτορία
  • Racine grecque : φτείρω
  • Thème Français souffle > vent > dégâts du vent
  • Emplois 3
  • Quelques références Dt 28:22
  • Traduit par : dégâts du vent

  ανεμοφτορος

  gâté par le vent

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνεμοφτορος
  • Racine grecque : φτείρω
  • Thème Français souffle > vent > gâté par le vent
  • Emplois 8
  • Quelques références Gn 41
  • Traduit par : gâté par le vent

  ανεξιχνιαστος

  insondable

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνεξιχνίαστος
  • Racine grecque : ἐξιχνιάζω
  • Thème Français chercher > insondable
  • Emplois 6
  • Quelques références Rm 11:33 ; Ep 3: 8
  • Traduit par : insondable

  ανεχομαι

  se contenir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνέχομαι
  • Racine grecque : εχω
  • Thème Français attendre > se contenir
  • Emplois 32
  • Traduit par : se contenir

  ανηρ

  homme, mari

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνήρ
  • Traduit par : homme, mari

  ανθεω

  fleurir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνθέω
  • Racine grecque : ἄνθος
  • Thème Français plantes > fleurir
  • Emplois 16
  • Traduit par : fleurir

  ανθραξ

  braise

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄνθραξ
  • Racine grecque : ἄνθος
  • Thème Français feu > braise
  • Emplois 32
  • Traduit par : braise

  ανθρωπος

  homme (= humain)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄνθρωπος
  • Traduit par : homme (= humain)

  ανιπτος

  lavé (non -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄνιπτος
  • Racine grecque : νίπτω
  • Traduit par : non lavé
  • Thème Mc : LAVER

  ανιστημι

  lever (se -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνίστημι
  • Racine grecque : ἴσθημι
  • Traduit par : se lever
  • Thème Mc : POSITION

  ανοητος

  inintelligent

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνοήτος
  • Racine grecque : νοέω
  • Thème Français intelligence > inintelligent
  • Emplois 17
  • Traduit par : inintelligent

  ανοιγω

  ouvrir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνοίγω
  • Racine grecque : οίγω
  • Thème Français ouvrir
  • Emplois 260
  • Quelques références Mc 7:35
  • Traduit par : s'ouvrir

  ανομημα

  illégalité

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνομήμα
  • Racine grecque : νομος
  • Thème Français mal > illégalité
  • Emplois 15
  • Traduit par : illégalité

  ανορθοω

  ériger - redresser

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνορθόω
  • Racine grecque : ορθος
  • Thème Français droit > ériger, redresser
  • Emplois 18
  • Traduit par : ériger - redresser

  ανορυσσω

  creuser - déterrer

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνορύσσω
  • Racine grecque : ορύσσω
  • Thème Français creuser > creuser, déterrer
  • Emplois 2
  • Quelques références Job 3:20 ; 39:21
  • Traduit par : creuser - déterrer

  ανους

  inintelligent

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄνους
  • Racine grecque : νοῦς
  • Thème Français intelligence > inintelligent
  • Emplois 4
  • Quelques références Ps 48:11 ; Pv 13:14 ; Os 7:11
  • Traduit par : inintelligent

  ανταναιρεω

  bannir - retirer à

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνταναιρέω
  • Racine grecque : αιρέω
  • Thème Français rejeter > écarter > bannir, retirer à
  • Emplois 9
  • Quelques références dont 8 en Psaumes
  • Traduit par : bannir - retirer à

  αντικαθίστημι

  résister - remplacer

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀντικαθίστημι
  • Racine grecque : καθίστημι
  • Racine grecque 2 ίστημι
  • Thème Français combat ; échanger
  • Emplois 3
  • Quelques références Dt 31:21 ; Hb 12:4 ; Jos 5: 7
  • Traduit par : résister ; établir à la place de …

  αντιλημψις

  assistance

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀντίλημψις
  • Racine grecque : λαμβανω
  • Thème Français secours > assistance
  • Emplois 18
  • Traduit par : assistance

  αντιλογια

  contestation

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀντιλογία
  • Racine grecque : λογος
  • Thème Français conflit > contestation
  • Emplois 24
  • Traduit par : contestation
  © 2019 Bibleorale.org